Ako je to s rezidentským parkovaním pri prenájme bytu v Košiciach?

S touto otázkou sa stretávam často najmä pri prenájmoch bytov v Starom meste v Košiciach. Ako je to s parkovaním pri bytovom dome? Môžem si vybaviť rezidentskú kartu, ak mám nájomnú zmluvu? Koľko stojí rezidentské parkovanie?

Kde začať pri vybavovaní rezidentskej parkovacej karty?

Pre vyžiadanie rezidentskej parkovacej karty je potrebné vyplniť Registračný formulár, ktorý je zverejnený na stránke Mesta Košice. Žiadateľom je v tomto prípade prenajímateľ a môže to byť občan nepodnikateľ, podnikateľ FO a PO.

Po vyplnení informácií o žiadateľovi je potrebné zadať aj informácie o používateľovi rezidentskej karty (vlastník vozidla), t. j. nájomca, ktorý je uvedený v Nájomnej zmluve, čiže uvedie podľa občianskeho preukazu svoje osobné údaje. Motorové vozidlo musí byť evidované na osobu v Nájomnej zmluve.

V špecifikácii obytnej jednotky alebo prevádzkarne sa uvedie adresa bytu, ku ktorému sa vzťahuje parkovanie ako adresa parkovania. Ďalej sa vyplní identifikácia motorového vozidla a typ rezidentskej karty, v tomto prípade rezidenstkú parkovaciu kartu viazanú na nájom obytnej jednotky – bez trvalého pobytu a odošle žiadosť.

Následne Vám príde výzva na preukázanie splnenia podmienok, pričom sa bude vyžadovať doplnenie podkladov, že je uzatvorená nájomná zmluva, OP nájomníka – zadná strana, technický preukaz (malý – predná strana), kartička DIČ (len v prípade podnikateľov). Tieto bude potrebné poslať na mesto na uvedený emailový kontakt. Následne Vám budú doručené platobné údaje a po úhrade, bude doručená rezidentská karta.

Kde možno parkovať v prípade prenájmu bytu?

Pri rezidenstkej parkovacej karty viazanej na nájom obytnej jednotky – bez trvalého pobytu je možné žiadať rezidentskú kartu v Rezidentských lokalitách 1-10 a parkovať na zozname ulíc uvedených nižšie.

Rezidentské lokality (1 až 10)

Rezidentská parkovacia karta v rezidentskej lokalite umožňuje parkovanie na všetkých uliciach patriacich do príslušnej (základnej) rezidentskej lokality ako aj na uliciach tých rezidentských lokalít, ktoré susedia so základnou rezidentskou lokalitou.

Ohraničenie rezidentskej lokality:Zoznam ulíc nachádzajúcich sa v rezidentskej lokalite:
Rezidentská lokalita 1
ohraničená ulicami – Bajzova, železničná trať, JantárováFibichova, Krivá, Zlatá, Senný trh, Bajzova
Rezidentská lokalita 2
ohraničená ulicami – Jantárová, Požiarnická, Južná trieda, Nám. osloboditeľovPalárikova, Ludmanská, Partizánska, Jantárová, Holého, Požiarnická
Rezidentská lokalita 3
ohraničená ulicami – Požiarnická, Jantárová, Oštepová, Južná triedaJužná trieda, Košťová, Rosná, Oštepová, Požiarnická, parkovisko Južná trieda – Astória  
Rezidentská lokalita 4
ohraničená ulicami – Štúrova, Fejova, Južná trieda, Milosrdenstva, Ulica Šoltésovej, Skladná, RastislavovaVojvodská, Šoltésovej, Mlynárska, Zborovská, Skladná, Kukučínova, Južná trieda
Rezidentská lokalita 5
ohraničená ulicami – Štúrova, Rastislavova, SkladnáLichardova, Riznerova, Kukučínova, Skladná, Žižkova, Jánošikova, Nerudova, Rázusova, Kupeckého
Rezidentská lokalita 6
ohraničená ulicami – Vojenská, Kuzmányho, Štúrova, Husárska – FloriánskaKuzmányho, Škultétyho, Žriedlova, Čajakova, Floriánska, Vojenská
Rezidentská lokalita 7
ohraničená ulicami – Československej armády, Kuzmányho, Vojenská, Belanská, Štítová, Festivalové námestieBelanská, Muránska, Kuzmányho, Zádielska, Karpatská, Dargovská, Malá, Magurská, Branisková, Tatranská, Štítová, Kapitána Nálepku, Nám. Laca Novomestského, časť Československej armády
Rezidentská lokalita 8
ohraničená ulicami – Letná, Komenského, Slovenskej jednoty, Gorkého, Strojárenská, Československej armádyZimná, Letná, Komenského, Garbiarska, Pajorova, Jarná, Jilemnického, Jesenná, Park Angelinum, Bocatiova, Czambelova, Slovenskej jednoty, časť Československej armády
Rezidentská lokalita 9
ohraničená ulicami – Slovenskej jednoty, Rampová, železničná trať, Lomená, HutníckaSlovenskej jednoty, Jakobyho, Tyršovo nábrežie, Haviarska, Alvinczyho, Lomená, Stromová, Hutnícka, Bellova
Rezidentská lokalita 10
ohraničená ulicami – Lomená, železničná trať, križovatka Svätoplukova-Rumanova-Thurzova, Svätoplukova, AlvinczyhoSvätoplukova, Masarykova, Kmeťova, Jiskrová, Löfflerova, Thurzova, Lomená, Bencúrova, Alvinczyho
(zdroj: https://www.kosice.sk/mesto/zona-plateneho-parkovania-mesta-kosice)

Pri tomto type rezidentskej karty, t. j. rezidenstkej parkovacej karty viazanej na nájom obytnej jednotky – bez trvalého pobytu nemôžete parkovať v Centrálnej mestskej zóne (CMZ), t. j.:

Parkovacie plochy na miestnych komunikáciách:

Strojárenská, Nám. Maratónu Mieru, Železničná, Hviezdoslavova, Moyzesova, Bačíkova, Zbrojničná, Kasárenské nám., Štefánikova vrchná, Baštová, Mäsiarska, Kováčska, Vodná, Hrnčiarska, Stará Baštová, Dominikánske nám., Podtatranského, Alžbetina, Mlynská, Vrátna, Bočná, Puškinova, Protifašistických bojovníkov, Tajovského, Timonova, Grešakova, Murgašova, Mojmírova, Pribinova, Krmanova, Rooseveltova, Drevný trh, Hlavná, Bottova, Poštová, Pri jazdiarni, Kostlivého, Šrobárova, Galenova, Fejova, Južná trieda (v úseku od Nám. osloboditeľov po Fejovu ulicu), Masarykova, Hutnícka, Jesenského, Kmeťova, Rumanova, Lermontovova, Staničné námestie, Senný trh, Parkovisko Fejova,  Orlia ulica;

závorové parkoviská: Kasárenské námestie, Orlia ulica, Vodná ulica, Jumbo centrum (vymedzené ulicami Hutnícka a Tyršovo nábrežie).1

(Pozn.: pre parkovanie v CMZ je potrebné mať iný typ rezidentskej karty a to – Rezidentské parkovacie karty viazané na trvalý pobyt rezidenta tie umožňujú parkovanie aj v CMZ).

Aký počet kariet môžete pri tomto type rezidentskej parkovacej karty žiadať a koľko stojí?

Maximálny počet kariet v tomto prípade je 1 a cena za jej vydanie predstavuje 20 €/rok.

Zdroj:

1) https://www.kosice.sk/mesto/zona-plateneho-parkovania-mesta-kosice

Realitný maklér a expert na reality, realitný bloger.
V realitách sa pohybujem už vyše 11 rokov, pričom využívam všetky nadobudnuté skúsenosti z oblasti správy bytových domov, marketingu, či práva.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.