Čo znamená plomba na liste vlastníctva?

Čo je to „plomba“ a aký má význam? Kedy sa vyznačí? Ako vyzerá vyznačenie plomby na liste vlastníctva? Kedy sa zruší plomba?

Inštitút tzv. plomby je zakotvený v § 44 Plomba o zmene práva k nehnuteľnosti zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiach (katastrálny zákon).

Čo je to plomba a kedy sa vyznačí?

Plomba sa vyznačuje na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe a signalizuje, že právo zapísané v katastri je dotknuté ďalšou právnou zmenou.

Plomba má preventívny účinok. Okresný úrad, katastrálny odbor vyznačí plombu najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni od doručenia podania ako je: zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora.

Ako vyznačenie „plomby“ vyzerá?

To ako vyzerá vyznačenie plomby môžete vidieť na liste vlastníctva.

Kedy sa zruší plomba?

Plombu okresný úrad, katastrálny odbor zruší v nasledovných prípadoch:

  • vykonaním vkladu alebo záznamu,
  • právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad,
  • právoplatným rozhodnutím o zastavení konania,
  • právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte,
  • právoplatným rozhodnutím, ktorým sa nevyhovuje protestu prokurátora.

Aké je poradie vyznačenia?

Podľa § 44 ods. 2 katastrálneho zákona plomba sa vyznačí v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili návrhy na zápis do katastra.

Príklad:

Realitný maklér a expert na reality, realitný bloger.
V realitách sa pohybujem už vyše 11 rokov, pričom využívam všetky nadobudnuté skúsenosti z oblasti správy bytových domov, marketingu, či práva.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.