Aká je lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad?

V prípade, že kupujete, či predávate nehnuteľnosť vás bude určite zaujímať otázka, že ako dlho bude trvať pokiaľ bude zapísaný nový vlastník na liste vlastníctva v prípade podania návrhu na vklad.

V zmysle § 30 ods. 2 katastrálneho zákona sa konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania.

Štandardná lehota je 30 dní

Podľa § 32 ods. okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Dá sa to aj rýchlejšie

Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, okresný úrad rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.

Okresný úrad môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Aké sú správne poplatky spojené s návrhom na vklad? Nájdete ich v tomto článku: Aké poplatky sú spojené s návrhom na začatie konania o povolení vkladu?

Zdroj:

  • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Realitný maklér a expert na reality, realitný bloger.
V realitách sa pohybujem už vyše 11 rokov, pričom využívam všetky nadobudnuté skúsenosti z oblasti správy bytových domov, marketingu, či práva.
Komentáre
  1. Avatar Lýdia píše:

    Dobrý deň, chcem sa len informovať. Katastrálny úrad má na vyjadrenie k návrhu na vklad 30 kalendárnych alebo pracovných dní ? Ďakujem

    • Peter Molnár Peter Molnár píše:

      Dobrý deň, základná lehota na rozhodnutie o návrhu je 30 (kalendárnych) dní odo dňa doručenia návrhu. Podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je okresný úrad, ak nedodrží lehotu podľa § 32 a nevydá v stanovenej lehote rozhodnutie o vklade, povinný z úradnej povinnosti správny poplatok vrátiť, avšak, k vracaniu poplatku správne orgány pristupujú až na základe žiadosti účastníka (často sa to stáva napr. v Prešove, kde kataster nedodrží stanovenú lehotu na rozhodnutie o vklade).

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.