Aké poplatky sú spojené s návrhom na začatie konania o povolení vkladu?

Aké poplatky sú spojené s návrhom na začatie konania o povolení vkladu?

Keď sa rozhodnete predávať, či kupovať nehnuteľnosti mali by ste mať základné informácie o poplatku, ktorý je spojený s návrhom na začatie konania o povolení vkladu.

Tento poplatok upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Pri nehnuteľnostiach nás bude zaujímať položka 11 zákona, ktorá pozostáva z dvoch návrhov:

a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností: 66,- €

b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky: 33,- €

Urýchlený vklad do 15 dní

Aké sú štandardné lehoty pri doručení návrhu na vklad nájdete v článku: Ako dlho trvá katastru rozhodnutie o návrhu na vklad?

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266,- €, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133,- €, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky a žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.

Čo je dobré ešte vedieť o poplatkoch?

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.

Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad.

Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia.

Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi štandardným poplatkom a poplatkom za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad.

Viac o lehotách nájdete v samostatnom článku: Aká je lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad?

Bc. Mgr. Peter Molnár

Zdroj:

  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Realitný maklér a expert na reality, realitný bloger.
V realitách sa pohybujem už vyše 11 rokov, pričom využívam všetky nadobudnuté skúsenosti z oblasti správy bytových domov, marketingu, či práva.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.